Sus actividades

 • Crucigrama

  Crucigrama

  Crucigrama

  Averigua as palabras a partir das pistas dadas....

 • Mapa Interactivo

  As capas da terra

  Mapa Interactivo

  Une o nome de cada cada coa súa correspondente imaxe....

 • Test

  Demostra todos os teus coñecementos sobre os movementos terrestres e as súas consecuencias....

 • Completar

  Completa as frases coas palabras da marxe...

 • Ruleta de Palabras

  Pasauniverso

  Ruleta de Palabras

  Serás capaz de completar o rosco sen ningún fallo?...