Sus actividades

 • Relacionar

  Activitat sobre les normes de seguretat en la posada en la instal·lació i utilització d'equips de reprografia. Activitat de l'unitat UF0514 "Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional i inf...

 • Relacionar Columnas

  Enquadernació amb canonet

  Relacionar Columnas

  Activitat de l'unitat UF0514 "Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional i informàtic" del CP d'Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents. Imatges pertanyen al manual "G...

 • Crucigrama

  Activitat de l'unitat UF0514 "Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional i informàtic" del CP d'Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents

 • Relacionar

  Reprografia

  Relacionar

  Activitat de l'unitat UF0514 "Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional i informàtic" del CP d'Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents

 • Test

  Activitat sobre conceptes i operativitat de sistemes operatius, corresponent a la UF0513 Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic del mòdul M0971_1 Reproducció i arxiu

 • Relacionar Columnas

  Cerca d'informació a Internet

  Relacionar Columnas

  Activitat relacionada amb UF0319 Sistema operatiu, cerca de la informació i correu electrònic del Mòdul MF0233_2 Ofimàtica.

 • Sopa de letras

  Sistema Operatiu

  Sopa de letras

  Activitat relacionada amb UF0319 Sistema operatiu, cerca de la informació i correu electrònic del Mòdul MF0233_2 Ofimàtica.

 • Crucigrama

  Activitat de repàs del tema 1 del mòdul de Gestió d'Arxius.

 • Crucigrama

  Mots encreuats sobre conceptes bàsics d'Excel.

 • Test

  Exercici extret/adaptat del manual "Qüestionaris de preguntes d'examen" ACTIC nivell 1 - bàsic.

 • Relacionar Columnas

  C4. Tractament info. escrita

  Relacionar Columnas

  Relació d'opcions de la cinta d'opcions amb la seva definició. Exercici extret del manual "Qüestionaris de preguntes d'examen" ACTIC nivell 1 - bàsic.

 • Relacionar Columnas

  Menu Open Office

  Relacionar Columnas

  Qüestionari preparatori per a l'examen ACTIC nivell bàsic. Repàs conceptes competències C4 "Tractament de la informació escrita". Exercicis extrets i/o adaptats del llibre Qüestionari de preguntes d'e...

 • Test

  Qüestionari preparatori per a l'examen ACTIC nivell bàsic. Repàs conceptes competències C1-C3. Exercicis extrets i/o adaptats del llibre Qüestionari de preguntes d'examen, nivell bàsic.

 • Crucigrama

  El teclat

  Crucigrama

  Actividad de repaso del teclado para módulo d'Enregistrament de Dades.

 • Completar

  Repàs competències c1 i c3 del nivell ACTIC bàsic. Extreta del llibre Qüestionaris de preguntes d'examen.

 • Test

  Preguntes sobre el treball en grup.

 • Relacionar Columnas

  Conceptes bàsics de la LOPD

  Relacionar Columnas

  Activitat de reforç dels conceptes bàsics relatius a la LOPD.

 • Ruleta de Palabras

  ACTIC - 1-3

  Ruleta de Palabras

  Activitat repàs competències: C1 "Cultura, Participació i Civisme Digital", i C3 "Navegació i comunicació en el món digital".

 • Completar

  Part del tema 1.3 Programació de l'activitat d'enregistrament de dades

 • Sopa de letras

  Diferents eines a utilitzar en el procés d'enregistrament de dades

 • Relacionar Columnas

  Tècniques optimització

  Relacionar Columnas

  Activitat per practicar conceptes del punt 1.2 Organització del temps d'activitats, l'àrea de treball i documents a enregistrar, del mòdul d'Enregistrament de dades

 • Test

  Questionari sobre conceptes bàsics de comunicació a l'empresa

 • Sopa de letras

  Curriculum i cartes

  Sopa de letras

  Activitat per treballar diferents conceptes relacionats amb el currículum i les cartes de presentació.

 • Crucigrama

  Elements de la transmissió informatitzada d'informació.

 • Crucigrama

  Conceptes de maquinari i programari.

 • Sopa de letras

  Opcions presents als menús de la pestanya INICIO de la cinta d'opcions de Word

 • Crucigrama

  Mots encreuats / paraules encreuades sobre tractament de textos.