Crear actividad
Jugar Relacionar Columnas

Vrije beroepen

Handelaars

Land- en tuinbouwers

Industriëlen

Ambachtslui

Dit zijn personen die land- en tuinbouwactiviteiten verrichten. Bv.: Tuinmannen

Dit zijn personen die verwerken en maken. Soms wordt ook het synoniem nijveraars gebruikt. Ze vormen een schakel in het proces van grondstof tot eindproduct.

Dit zijn personen die bezig zijn met de productie, herstelling, de restauratie van voorwerpen. De activiteiten hebben te maken met handenarbeid, ze hebben een authentiek karakter. De arbeid is gebaseerd op een zekere kennis, op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie. Bv.: Mensen die muziekinstrumenten maken.

Deze personen leveren intellectuele diensten en goederen. Deze zelfstandigen stellen geen handelsactiviteiten. Een voorafgaande opleiding is noodzakelijk. Bv.: Tandarts

Dit zijn personen die daden van koophandel stellen, wat betekent: goederen kopen en ze vervolgens met winst verkopen. Bv.: Marktkramers