Crear actividad
Jugar Crucigrama
1 Eren cambres de noblesa i burgesia anomenats Lord i Comuns.
2 13 colònies americanes van signar la declaració d'independència el 4 de Juliol de 1776.
3 Al 1701 l'arxiduc Carles II va reclamar el tro d'Espanya.
4 Ampli moviment intel·lectual que és dóna a Europa al segle XVIII.
5 Estamental, hi havia privilegiats i no privilegiats.
6 Era bàsicament rural hi havia règim senyorial i tenien tèniques rudimentàries.
7 Hi havia monarquia absoluta amb dret diví.
2
3
5
7
4
1
6