Crear actividad
Jugar Crucigrama
1 Va per l\'aigua
2 Podem ficar moltes caixes a dins
3 Porta molta gent d\'un lloc a l\'altre pels carrers de la ciutat
4 Te vagons
5 Va per sota dels carrers
6 Es de color groc i negre
7 Va per l\'aire
8 Té dues rodes
8
5
4
2
1
6
3
7