Crear actividad
Jugar Crucigrama
1 Situació d\'un sistema en el qual les magnituds econòmiques no s\'han compensat mútuament i hi ha una tendència a la variació.
2 Activitats per les quals es creen productes finals: la indústria i la construcció
3 Que permet la regeneració dels recursos o del medi.
4 Béns o serveis generats per una activitat.
5 Activitats econòmiques relacionades amb l'agricultura, la ramaderia, els boscos, la caça i la pesca
6 És la riquesa que obté l\'actor d\'un procés econòmic.
7 Busca satisfer les necessitats dels éssers humans a través de la producció i distribució de béns i serveis.
8 Sector econòmic també conegut com el sector dels serveis.
9 Objecte que s\'ha produït o fabricat.
10 Etapa final del procés econòmic. Fet de satisfer els desitjos i necessitats dels consumidors
11 Es refereix, generalment, a la riquesa financera, especialment aquella que s\'utilitza per començar o mantenir un negoci.
12 Els que procuren un avantatge, una utilitat, una satisfacció, una felicitat, un benestar.
5
6
9
8
4
2
1
3
10
7
12