Crear actividad
Jugar Test
1. 
Que signfica que unha enerxía sexa non renovable?
A.
Que se pode autoxerar e que se considera inesgotable.
B.
Que é unha enerxía contaminante
C.
Que non serve para xerar outro tipo de enerxía.
2. 
Que tipo de enerxía utiliza a calor da Terra?
A.
Enerxía de calor
B.
Enerxía maremotriz
C.
Enerxía xeotérmica
D.
Enerxía hidráulica
3. 
Como se chama a enerxía que saca proveito da sabida e baixada das ondas?
A.
Enerxía hidráulica
B.
Enerxía maremotriz
C.
Enerxía eólica
D.
Muíños de vento
4. 
Que usan os paneis solares?
A.
Cemento
B.
Celulosa
C.
Células eucariotas
D.
Células fotovoltaicas
5. 
Cales son as fontes de enerxía renovables?
A.
As fontes que botan auga
B.
O sol, o vento, a auga, a Terra e o carbón
C.
O sol, o vento, a auga, a Terra e os restos animais e vexetais
6. 
Que son os combustibles fósiles?
A.
Son materiais que serven para queimar
B.
Son antigos restos de animais e plantas
C.
Son comida
D.
Son restos de comidas e envases de bebidas
7. 
Que son as enerxías renovables?
A.
Son recursos que se aproveitan da natureza, pero que se esgotan
B.
Son aqueles recursos que non utilizamos
C.
Son os recursos que se aproveitan da natureza e que non se esgotan
D.
Son os recursos que non se aproveitan da natureza e si de calquera outro recurso exterior
8. 
Os aeroxeradores permiten...?
A.
Converter o movemento das súas hastas en enerxía hidráulica
B.
Converter o movemento das súas hastas en enerxía térmica
C.
Converter o movemento das súas hastas en enerxía eléctrica
9. 
Considéranse enerxías non renovables...?
A.
O petróleo, o carbón, o gas natural e a nuclear
B.
O petróleo, o carbón e a nuclear.
C.
O petróleo, o gas natural e a nuclear.