Crear actividad
Jugar Test
1. 
És un color primari?
A.
B.
No
2. 
És un color primari?
A.
B.
No
3. 
És un color primari?
A.
B.
No
4. 
És un color secundari?
A.
B.
No
5. 
És un color primari?
A.
B.
No
6. 
És un color secundari?
A.
B.
No