Crear actividad
Jugar Crucigrama
1 Conxunto de ósos que protexen os órganos do torax
2 Óso cerca da tibia
3 Conxunto de ósos que forman a cabeza
4 Óso paralelo ao radio
5 É o óso mais longo dos brazos
6 Óso a carón do cúbito no brazo
7 É o óso mais longo do corpo
8 Óso longo das pernas
4
7
8
6
2
1
5
3