Sus actividades

 • Completar

  Els polígons

  Completar

  Els alumnes tindran que completar amb els conceptes adecuats.

 • Relacionar Columnas

  Els polígons

  Relacionar Columnas

  Els alumnes tenen que contestar correctament.

 • Test

  Hi ha que respondre correctament a unes preguntes.