Sus actividades

  • Crucigrama

    Aprenderem quancomenza la fundacio de roma, la seva monarquia, el primer anys de vida Roma, les joguines iels jocs, els noms romans i les terres de roma i les que van conquerir.