Sus actividades

 • Relacionar Columnas

  Relaciona els enunciats

  Relacionar Columnas

  Heu de relacionar els enunciats d'una columna amb els de l'altra, recordant de les parts d'una invitació a una festa. ...

 • Sopa de letras

  alphabet soup

  Sopa de letras

  Encontra 10 paraules relacionades amb la Unitat ...

 • Relacionar

  Classifica

  Relacionar

  Classifica les paraules següents en drinks, sandwiches i and. ...