Sus actividades

 • Completar

  Completa

  Completar

  He creat una activitat en la qual tendras que completar amb b o amb v, Escrivim b detras de m, davant de l i r, En paraules de la mateixa família. Escrivim v detras de n, En els desinències de l’im...

 • Crucigrama

  Cucigrama

  Crucigrama

  Consisteix a emplenar amb lletres les caselles en blanc d'un dibuix quadrat

 • Completar

  En aquesta aplicació el que cal fer és completar amb les consonants adequades per a endevinar la paraula

 • Test

  Consonant

  Test

  consonant , tria la correcta