Sus actividades

  • Ruleta de Palabras

    Revolució industrial i mov. ob

    Ruleta de Palabras

    Es tracta d'un clàssic passaparaula per a repassar el vocabulari i la terminologia que hem donat a classe. L'activitat s'engloba dins de la Unitat didàctica de la Revolució Industrial i el Moviment ob...