Sus actividades

  • Relacionar Mosaico

    Les emocions

    Relacionar Mosaico

    Has de relacionar cada cara amb la seva emoció