Sus actividades

  • Test

    L'activitat consisteix en classificar a la massa patrimonial corresponent, diferents elements patrimonials d'una empresa...

  • Test

    Test d'equacions senzilles...

  • Test

    Preguntes sobre polinomis...