Sus actividades

  • Relacionar

    O material da aula

    Relacionar

    Esta actividade debe realizarse de forma individual e consiste en relacionar o nome en galego dos diferentes materiais que empregamos na aula co seu respectivo nome en inglés.