Sus actividades

  • Crucigrama

    Activitat en la que els alumnes deuràn diferenciar els conceptes bàsics de la geometria de forma precisa. Aquests conceptes poden ser: segment, recta, semirrecta, etc.