Sus actividades

  • Relacionar Columnas

    O mundo que nos rodea!

    Relacionar Columnas

    Esta actividade está dirixida cara o alumnado de 6º de Primaria da materia de Educación Social e Cívica. Así, pretendemos que estos coñezan os diferentes paíse e cidades importantes do mundo atendendo...