Sus actividades

  • Mapa Interactivo

    Aparecerá un mapa de Europa coas mulleres máis destacadas historicamente dalgúns países. O xogo consistiría en escoitar o audio e posteriormente clikar no país no cal naceu esa muller importante. Re...

  • Relacionar Columnas

    Fóra estereotipos e machismos.

    Relacionar Columnas

    Relaciona cada frase con audio.