Sus actividades

  • Crucigrama

    El joc de la classe

    Crucigrama

    Este joc trata de omplir un crucigrama. Hem de adivinar en cada hueco de quin company estem descrivint.