Sus actividades

  • Crucigrama

    Met dit kruiswoordraadsel kan ik nagaan of jullie tijdens de praktijkles goed hebben opgelet en kan ik ook nagaan of de doelstellingen zijn bereikt.