Sus actividades

  • Crucigrama

    Om du inte klarar av det här får du inte tillgång till din superhemliga, brand new meljadress... No good time to slack!

  • Sopa de letras

    Och nu?

    Sopa de letras

    Hitta orden som berättar var och när du ska ta vägen härnäst... Du är nästan framme!