Sus actividades

 • Video Quiz

  Es realitzaran preguntes sobre el vídeo que s'exposa per a refermar coneixements sobre la unitat temàtica de l'aigua

 • Test

  Activitats tipus test amb diverses respostes a triar una i solament una és correcta.

 • Completar

  Els alumnes han de completar els espais amb les paraules adequades i relacionades amb el cicle de l´aigua.

 • Relacionar Columnas

  Els estats de l´aigua

  Relacionar Columnas

  Activitat que treballa els estats de l'aigua en sòlid, líquid i gasós. Els alumnes són capaços d'identificar els estats de l'aigua a través d'imatges