IRENE ESTUDIAMOS

IRENE ESTUDIAMOS

12 Actividades

Miembro desde: 11 de mayo de 2014

Curso de Educaplay, Gratis!
Test

Representación da terra

0 Me gusta

Planisferios, planos, mapas

IRENE
Relacionar

Relevo Europeo, como é? 3º

0 Me gusta

Identifica os compoñentes do relevo Europeo

IRENE
Relacionar

Relevo Europeo, como é? 2º

0 Me gusta

Identifica os compoñentes do relevo Europeo

IRENE
Relacionar

Relevo Europeo, como é? 1º

0 Me gusta

Identifica os compoñentes do relevo Europeo

IRENE
Relacionar

Ríos Europeos, como son?

0 Me gusta

Identifica de que vertente son os ríos Europeos

IRENE
Mapa Interactivo

Ríos Europa

0 Me gusta

Localiza os principais ríos europeos

IRENE
Mapa Interactivo

Lagos Europa

0 Me gusta

Localiza os principais lagos europeos

IRENE
Relacionar

Elementos do relevo 1º parte

0 Me gusta

Elementos do relevo interior e costeiro

IRENE
Relacionar

Elementos do relevo 2º parte

0 Me gusta

Elementos do relevo interior e costeiro

IRENE
Mapa Interactivo

Relevo de Europa 1º parte

2 Me gusta

Localiza no mapa os principais compoñentes do relevo de Europa

IRENE
Mapa Interactivo

Relevo de Europa

0 Me gusta

Localiza no mapa os principais compoñentes do relevo de Europa

IRENE